Alainenjärvi, Kuru, Ylöjärvi

Esimerkkikohde sijaitsee Helvetinjärven ja Seitsemisen kansallispuistojen puolivälissä, ekologisesti merkittävällä yhteysvyöhykkeellä. Tämän Helvetinjärven ja Seitsemisen välialueen arvokkaiden, suoje-lemattomien valtionmaiden kartoitusta ja suojelua on esitetty lukuisia kertoja, mm. Kansallisomaisuus turvaan- ja SuoMaa-suojeluesityksissä

Pinta-ala 13,7 ha

Esimerkkikohde sijaitsee Helvetinjärven ja Seitsemisen kansallispuistojen puolivälissä, ekologisesti merkittävällä yhteysvyöhykkeellä. Tämän Helvetinjärven ja Seitsemisen välialueen arvokkaiden, suojelemattomien valti-onmaiden kartoitusta ja suojelua on esitetty lukuisia kertoja, mm. Kansallisomaisuus turvaan- ja SuoMaa-suojeluesityksissä.

Alaisenjärven länsirannan metsän eteläosa on todellista aarniometsää, jossa esimerkiksi järeää lahopuuta on kymmeniä kuutioita hehtaarilla. Pohjoisosassa lahopuun määrä hieman vähenee, mutta tässäkin METSO-I- ja II-luokkaisessa vanhassa kuusimetsässä kasvaa sekapuuna muun muassa järeitä haapoja.

Kohteelle tehtiin kiireinen maastokäynti lumen jo ollessa maassa marraskuussa 2017. Silti sieltä havaittiin 1 vaarantuneen, 7 alueellisesti uhanalaisen, 1 silmälläpidettävän ja 20 vanhojen metsien indikaattorilajin esiin-tymää. Lajistoarvot ovat todennäköisesti erittäin merkittävät.

Karttalinkki karttapaikkaan

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita