Valitse
metsät

Pysäytetään metsiemme hävitys

Nyt on tehtävä valinta. Ei katsota vierestä, kun hiilivarastojemme kiihtyvä hakkaaminen nollaa muut ilmastotekomme ja vanhojen metsien hävittäminen ajaa metsäluontomme ahtaalle. Meidän on yhdessä suojeltava metsiämme. Tee valintasi ja allekirjoita metsävetoomus nyt.

Allekirjoita metsävetoomus

55 suojelunarvoista metsää

Vapaaehtoiset luontokartoittajat ovat jo vuosien ajan keränneet tietoa monimuotoisuuden suojelulle arvokkaista metsistä eri puolilla Suomea. Vuosina 2019 ja 2020 tehtiin systemaattisempia lajisto- ja luontoarvokartoituksia valtion metsissä Hangosta Inariin. Kartoituksista vastannut työryhmä on koonnut osan työnsä tuloksista julkiseen raporttiin. Greenpeace julkaisee työryhmän raportin kohdetiedot tällä sivulla.

55 metsää

Mitä metsä sinulle merkitsee?

On paljon hyviä syitä suojella metsiä.
🌲metsiemme lajeista yli 800 on jo uhanalaisia.
🌲mitä vähemmän metsiä avohakataan ja ojitetaan, sen parempi ilmastolle.
🌲virkistys, retkeily, matkailu, poronhoito, sienestys ja marjastus.

Entä ne toiset, ihan henkilökohtaiset syyt? Mitä metsä sinulle merkitsee? Mitä koet ollessasi vanhan korpimetsän siimeksessä? Kerro meille syitä suojella metsiämme.

Kirjoita metsistä

Tutustu Suomen metsiin

Lastemme perintö

Metsät ovat merien ohella maapallon tärkein ekosysteemi – ja keskeinen tekijä ilmastonmuutoksen pysäyttämisessä. Suomi on sitoutunut suojelemaan metsien monimuotoisuutta, mutta teot puuttuvat. Suojelusuunnitelmat ja niiden rahoitus on leikattu minimiin. Sen sijaan nyt lisätään hakkuita rajusti. Meidän on toimittava yhdessä metsiemme puolesta.

Greenpeace työskentelee ekologisesti kestävän ja sosiaalisesti oikeudenmukaisen metsien käytön puolesta. Lahjoittamalla autat meitä paljastamaan hakkuusuunnitelmia, puuttumaan arvokkaiden alueiden hävitykseen, suojelemaan uhanalaisia lajeja, ja nostamaan kestämättömän metsänkäytön ongelmat julkiseen keskusteluun.

Nyt tehdään päätökset siitä, millaisen perinnön jätämme tuleville sukupolville.

Lahjoita metsille

Metsäblogi