Valitse
metsät

Allekirjoita metsävetoomus

Pysäytetään metsiemme hävitys

Nyt on tehtävä valinta. Hallitus haluaa biotalouden nimissä lisätä hakkuita rajusti ja on jo romuttanut metsien suojelun.

Ei katsota vierestä, kun vanhojen metsien tuhoaminen avohakkuissa ja täysin riittämätön suojelu ajavat metsäluontomme ahtaalle. Nyt kun Sipilän hallitus haaveilee uusista sellutehtaista ja biotalousinto ajaa hakkuut entistä syvemmälle metsiimme, on meidän yhdessä suojeltava niitä. Tee valintasi ja allekirjoita metsävetoomus nyt.

Lue metsävetoomus

Tutustu Suomen metsiin

Maapallon vihreä kruunu

Suomen metsät ovat osa pohjoista havumetsävyöhykettä. Tämä maapallon vihreä kruunu – The Great Northern Forest – ulottuu Ruotsista Suomen kautta Siperiaan ja edelleen Kanadaan. Pohjoiset havumetsät kätkevät sisäänsä uskomattoman kauniin, monimuotoisen metsäluonnon ja auttavat torjumaan ilmastonmuutosta.

Lue lisää

Näytä tukesi saamelaisille

Arktis sulaa. Ainutlaatuinen pohjoinen luonto on rajujen muutosten kourissa. Mutta ilmastonmuutoksesta piittaamatta Suomen hallitus puskee uusia sellutehtaita, kaivoksia ja Jäämeren rataa, joka viiltäisi halki Saamenmaan tuhoisin seurauksin.

Joukko saamelaisia vetoaa nyt Jäämeren ratahankkeen keskeyttämiseksi. He puolustavat pohjoisia metsiä ja elämää. He puolustavat oikeuttaan päättää omasta tulevaisuudestaan ja vaativat, että Suomen hallitus osoittaa kuulevansa: "Jäämeren ratahanke täytyy keskeyttää. Maamme teollinen riisto on lopetettava."

Vaadi, että Suomen hallitus kunnioittaa saamelaisten oikeuksia. Lisää nimesi ja tue saamelaisia.

Lisää nimesi

Lastemme perintö

Metsät ovat merien ohella maapallon tärkein ekosysteemi. Suomi on sitoutunut suojelemaan metsien monimuotoisuutta, mutta teot puuttuvat. Suojelusuunnitelmat ja niiden rahoitus on leikattu minimiin. Sen sijaan nyt lisätään hakkuita rajusti. Meidän on toimittava yhdessä metsiemme puolesta.

Greenpeace työskentelee ekologisesti kestävän ja sosiaalisesti oikeudenmukaisen metsien käytön puolesta. Lahjoittamalla autat meitä paljastamaan hakkuusuunnitelmia, puuttumaan arvokkaiden alueiden hävitykseen, suojelemaan uhanalaisia lajeja, ja nostamaan kestämättömän metsänkäytön ongelmat julkiseen keskusteluun.
Nyt tehdään päätökset siitä, millaisen perinnön jätämme tuleville sukupolville.

Lahjoita metsille

Metsäblogi