Valitse
metsät

Allekirjoita metsävetoomus

Evosta uusi kansallispuisto?

Evo on yksi Etelä-Suomen laajimmista yhtenäisistä metsäalueista. Jos siitä tehtäisiin uusi kansallispuisto, saisimme vielä suojelemattomat metsät pelastettua ja Etelä-Suomeen suuren kansallispuiston, jonka poluilla voi viettää useita päiviä. Kaunis ajatus, eikö totta? Jos kannatat ajatusta Evon kansallipuistosta, laita nimesi alle ja katsotaan, mitä ympäristöministeri ja suuret maanomistajat tästä tuumivat.

Allekirjoita

Pysäytetään metsiemme hävitys

Nyt on tehtävä valinta. Ei katsota vierestä, kun hiilivarastojemme kiihtyvä hakkaaminen nollaa muut ilmastotekomme ja vanhojen metsien hävittäminen ajaa metsäluontomme ahtaalle. Meidän on yhdessä suojeltava metsiämme. Tee valintasi ja allekirjoita metsävetoomus nyt.

Allekirjoita metsävetoomus

Tutustu Suomen metsiin

Maapallon vihreä kruunu

Suomen metsät ovat osa pohjoista havumetsävyöhykettä. Tämä maapallon vihreä kruunu – The Great Northern Forest – ulottuu Ruotsista Suomen kautta Siperiaan ja edelleen Kanadaan. Pohjoiset havumetsät kätkevät sisäänsä uskomattoman kauniin, monimuotoisen metsäluonnon ja auttavat torjumaan ilmastonmuutosta.

Lue lisää

Näytä tukesi saamelaisille

Arktis sulaa. Ainutlaatuinen pohjoinen luonto on rajujen muutosten kourissa. Mutta ilmastonmuutoksesta piittaamatta Suomen hallitus puskee uusia sellutehtaita, kaivoksia ja Jäämeren rataa, joka viiltäisi halki Saamenmaan tuhoisin seurauksin.

Joukko saamelaisia vetoaa nyt Jäämeren ratahankkeen keskeyttämiseksi. He puolustavat pohjoisia metsiä ja elämää. He puolustavat oikeuttaan päättää omasta tulevaisuudestaan ja vaativat, että Suomen hallitus osoittaa kuulevansa: "Jäämeren ratahanke täytyy keskeyttää. Maamme teollinen riisto on lopetettava."

Vaadi, että Suomen hallitus kunnioittaa saamelaisten oikeuksia. Lisää nimesi ja tue saamelaisia.

Lisää nimesi

Lastemme perintö

Metsät ovat merien ohella maapallon tärkein ekosysteemi – ja keskeinen tekijä ilmastonmuutoksen pysäyttämisessä. Suomi on sitoutunut suojelemaan metsien monimuotoisuutta, mutta teot puuttuvat. Suojelusuunnitelmat ja niiden rahoitus on leikattu minimiin. Sen sijaan nyt lisätään hakkuita rajusti. Meidän on toimittava yhdessä metsiemme puolesta.

Greenpeace työskentelee ekologisesti kestävän ja sosiaalisesti oikeudenmukaisen metsien käytön puolesta. Lahjoittamalla autat meitä paljastamaan hakkuusuunnitelmia, puuttumaan arvokkaiden alueiden hävitykseen, suojelemaan uhanalaisia lajeja, ja nostamaan kestämättömän metsänkäytön ongelmat julkiseen keskusteluun.

Nyt tehdään päätökset siitä, millaisen perinnön jätämme tuleville sukupolville.

Lahjoita metsille

Metsäblogi