Eteläpään-vuori, Kaavi

Eteläpäänvuori sijaitsee Kaavin kunnan itäosassa Sivakkajärvellä. Eteläpäänvuoren ja Sivakkavuorten järveen laskevilla jyrkillä louhikkoisilla rinteillä kasvaa iäkästä tuoreen kankaan mäntyvaltaista metsää, jonka vanhimmat puut ovat jo kilpikaarnaisia.

Vanhimmissa puissa on palokoroja ja rinteellä on palaneita kantoja, mikä kertoo metsien syntyhistoriasta. Rinteen edelliset hakkuut on tehty harsintojen aikakaudella. Näyttävän kalliojyrkänteen alla kasvaa suuri ryhmä kookkaita haapoja. Järven rannalla on lisäksi rehevä korpipainanne.

Kohteen metsät ovat pääosin METSO I- luokkaa. Kunttisuon laidalla rajaukseen kuuluu METSO II -luokan erirakenteista mäntymetsää, rämettä ja METSO I -luokan kuusivaltaista korpea, jossa kasvaa vanhaa haapaa ja raitaa. Kohteella tehtiin nopealla käynnillä yhteensä 18 havaintoa 4:ästä vaarantuneesta, 4:ästä silmälläpidettävästä ja 2:esta muusta vanhaa metsää ilmentävästä lajista.

Pinta-ala 7 ha

Karttalinkki

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita