Falkgölen, Raasepori

Esimerkkikohde on kolmeosainen hakattavaksi suunniteltu uhanalaisten asuttama, metso-suojelukriteerit täyttävä metsäalue, josta eteläinen osa rajautuu Sionsberget-Stenkullan suojelumetsään. Hakkuun suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa metsätalousin-sinöörejä kouluttava Novia-ammattikorkeakoulu.

Falkgölen, Raasepori  Pinta-ala 9,3 ha

Esimerkkikohde on kolmeosainen hakattavaksi suunniteltu metsäalue, josta eteläinen osa rajautuu Sionsberget-Stenkullan suojelumetsään. Hakkuun suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa metsätalousinsinöörejä kouluttava Novia-ammattikorkeakoulu. 

Metsät ovat osin vanhoja lahopuustoisia kuusimetsiä, osin karumpia kilpikaarnamäntyjen kirjomia mäntyvaltaisia metsiä kallioalueiden laitamilla. Vanhoista harvennuksista ja tuulenkaatojen poiminnasta huolimatta kohteen metsät ovat eteläsuomalaisittain huomattavan luonnontilaisia täyttäen METSO-kriteerit luokissa I ja II. Hakkuissa on myös kauniin Falkgölen-lammen kallioisia rantametsiä. Pohjoisin kuvio on hieman hoidetumpaa, mutta lajistollisesti arvokasta vanhaa metsää.

Eteläisin osa on klassinen esimerkki suomalaisesta suojelualuesuunnittelusta: suojelualueen keskelle on jätetty suojelematon laikku ilman mitään ekologista perustetta.  Rajat on vedetty korpien reunoille ja keskelle siten, että suunnitellut hakkuut heikentäisivät myös suojellun osan luontoarvoja. Lisäksi hakkuusta tehty metsänkäyttöilmoitus ulottuu monessa kohdassa suojelualueelle. Vuonna 2016 Novian avohakkuissa saman suojelualueen länsireunalla hakattiinkin kolmessa kohdassa myös suojelualueen puolella.

Kohteelle syyskuussa 2020 tehdyllä maastokäynnillä havaittiin 8 erittäin uhanalaisen, 7 vaarantuneen, 11 alueellisesti uhanalaisen, 2 silmälläpidettävän ja 52 vanhojen metsien indikaattorilajin esiintymää. Punaisen kirjan lajeja suunnitellulta seitsemän hehtaarin hakkuualueelta on dokumentoitu 10.

Karttalinkki

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita