Haapavaara, Nurmes

Lähellä Nurmeksen Porokylää sijaitsevat Haapavaaran esimerkkikohteen metsät on merkitty Metsähallituksen alue-ekologisessa verkostossa tutkimus- ja opetuskäyttöön. Metsät edustavat monia kasvillisuustyyppejä.

Haapavaaran länsirinteen tuoreet ja kuivahkot kankaat ja Viinasuon räme ovat paikoin kallioisia, mutta melko järeäpuustoisia männiköitä, joissa esiintyy ylispuina suuria kilpikaarnaisia petäjiä ja kuusen alikasvos on paikoin runsas.

Kaakkoisrinteen vanhassa kuusikossa on runsaasti viimeisten viiden vuoden aikana syntynyttä kuusilahopuuta. Alaosassa rinne vaihettuu kosteaksi korveksi. Rinteen yläosaan vaaran laelle vuonna 2018 hakatulta aukolta laskettiin valtapuuston kuusesta 140 vuosirengasta. Vastaavaa vanhaa, lahopuustoista kuusikkoa on säästetty laikkuna hakkuulta lähellä vaaran lakea. Kuikkalammen kaakkoisrannalla esiintyy kuusivaltaista rehevää lehtomaista kangasta, jonka läpi virtaavan puron varrella havaittiin hytymaljakkaan esiintymiä.

2010-luvun hakkuut ovat supistaneet alueen luonnonmetsien pinta-alaa huomattavasti. Jäljellä olevat metsät täyttävät METSO-ohjelman kriteerit pääosin luokassa I, osin luokassa II. Kohteella havaittiin 4 vaarantunutta, 6 silmälläpidettävää ja 2 vanhojen metsien indikaattorilajia.

Kohteen pinta-ala on 36 hehtaaria.

Karttalinkki

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita