Haapovaara, Taivalkoski

Koillis-Taivalkoskella, Kostonjärven lounaiskulmassa sijaitseva Haapovaaran alue kuului merkittävältä osin Metsähallituksen alue-ekologiseen verkoston luontokohteisiin kalliokohteena, mutta poistettiin verkoston päivityksessä 2020. Poisto tehtiin ilmeisesti kirjoituspöytätyönä maastossa käymättä, sillä se ei olisi voinut mennä pahemmin pieleen vanhojen metsien luontoarvojen osalta.

Pinta-ala 49 ha

Koillis-Taivalkoskella, Kostonjärven lounaiskulmassa sijaitseva Haapovaaran alue on klassista mäntyaarniometsää. Metsä on osin jopa täysin luonnontilaista ja muiltakin osin vain kauan sitten kevyin harsintahakkuin käsiteltyä. Ikivanhoja ja järeitäkin aihkeja, keloja ja mäntymaapuita on alueella silminnähden runsaasti. Haapovaaran ikimetsä täyttää selvästi kaikki suojelunarvoisen metsän kriteerit.

Kohteelle tehtiin maastokäynti elokuussa 2020. Maastokäynnin yhteydessä havaittiin 14 uhanalaisen, 33 silmälläpidettävän ja 18 vanhojen metsien indikaattorilajin esiintymää. Vanhojen männiköiden kääväkkäät olivat odotetusti runsaita.

Karttalinkki

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita