Hämeenvaara, Taivalkoski

Taivalkosken Hämeenvaarassa ympäristöjärjestöjen aktivistit vastustivat Metsähallituksen hakkuita alu-een aarniometsissä jo vuosina 2001 ja 2002. Kohde on esimerkki jo pitkään valtion tiedossa olleesta arvokkaasta metsäalueesta.

Taivalkosken Hämeenvaarassa ympäristöjärjestöjen aktivistit vastustivat Metsähallituksen hakkuita alueen aarniometsissä jo vuosina 2001ja 2002. Kohde on esimerkki jo pitkään valtion tiedossa olleesta arvokkaasta metsäalueesta. Tällä hetkellä hakkuilta vielä säästyneestä vanhan metsän alueesta on suojeltu noin puolet. Toinen puolikas on edelleen vuosikymmenten jälkeen tavallista hakkuiden uhkaamaan talousmetsää.

Hämeenvaaran suojelemattomat metsät ovat pääosin erityyppisiä kuusivaltaisia ikimetsiä, joissa on runsaasti luonnonmetsille tyypillisiä rakennepiirteitä, kuten aihkeja, keloja, järeää maapuuta, suuria haapoja ja palanutta puuainesta. Tehdyistä hakkuista huolimatta nämä vanhat metsät muodostavat edelleen yhden kokonaisuuden suojellun alueen kanssa.

Alueelle tehtiin maastokäynti elokuussa 2020. Kartoituksen yhteydessä havaittiin 51 vaarantuneen, 44 silmälläpidettävän ja 23 vanhojen metsien indikaattorilajin esiintymää. Punaisen kirjan lajeja tavattiin yhteensä 19.

Karttalinkki

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita