Hakkaamaton-laki, Savukoski

Savukosken Hakkaamatonlaki sijaitsee Kemihaaran erämaa-alueen länsilaidalla Sodankylän ja Savukosken rajalla, Jooseppitunturin länsipuolella. Nämä satoja vuosia vanhat aihkikot ovat kelojen kirjomia karuja ja kivikkoisia mäntyaarniometsiä.

Pinta-ala 103 ha

Savukosken Hakkaamatonlaki sijaitsee Kemihaaran erämaa-alueen länsilaidalla Sodankylän ja Savukosken rajalla, Jooseppitunturin länsipuolella. Nämä satoja vuosia vanhat aihkikot ovat kelojen kirjomia karuja ja kivikkoisia mäntyaarniometsiä, joissa lajistolle erittäin laadukasta ikivanhaa mäntylahopuuta on runsaasti niin pystyssä kuin maassakin.

Hakkaamattomanlaen metsät ovat tuoreiden hakkuusuunnitelmien kohteena. Kohteelle tehtiin maastokäynti elokuussa 2019. Sen yhteydessä hakkuusuunnitelman alueelta havaittiin 123 vaarantuneen, 126 silmälläpidettävän ja 15 vanhojen metsien indikaattorilajin esiintymää. Punaisen kirjan lajeja tavattiin 18. Esimerkiksi ikivanhojen mäntymetsien käävät ovat alueella runsaslukuisia.

Linkki karttapaikkaan

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita