Hauinniemi, Ähtäri

Ähtärin keskustan koillispuolella Välivedellä Hauinniemen ranta-alueet ovat vanhaa pääosin mäntyvaltaista luonnonmetsää. Alue on maisemallisestikin komea ja lähellä taajamaa sillä on myös suuri virkistyskäyttöarvo.

Niemessä kiertää käytetty kinttupolku. Ranta-alueiden männyt ovat yleisesti yli 150-vuotiaita. Paikoin on myös kuusivaltaista vanhaa luonnonmetsää, jossa on jättikokoisia haapoja, rajauksen pohjoisosassa myös korpisuutta.

Alueeseen kuuluu myös melko tasaikäinen 100–120-vuotias mäntykangas vanhan tervahaudan läheisyydessä. Kangas on aikanaan harvennettu, mutta kytkeytyy suoraan ranta-alueen upeisiin mäntymetsiin ja on siten perusteltu osa luonnonmetsärajausta. Hyvin pikaisella maastokäynnillä lokakuussa 2021 havaittiin 2 vaarantunutta, 1 silmälläpidettävä ja 1 muu vanhojen metsien laji.

Pinta-ala 18 ha

Karttalinkki

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita