Heinilammin-kangas, Puolanka

Heinilamminkankaan metsä sijaitsee Puolangan itäosassa aivan Hyrynsalmen rajalla. Osaan arvokkaasta kohteesta kohdistuu avohakkuuilmoitus. Heinilamminkangas on erinomainen esimerkki mäntyaarniometsästä, jossa on säilynyt mäntylajistolle välttämätön järeän mäntylahopuun jatkumo näihin päiviin saakka.

Pinta-ala 34,4 ha

Heinilamminkankaan metsä sijaitsee Puolangan itäosassa aivan Hyrynsalmen rajalla. Osaan arvokkaasta kohteesta kohdistuu avohakkuuilmoitus. Heinilamminkangas on erinomainen esimerkki vanhasta mäntymetsästä, jossa on säilynyt mäntylajistolle välttämätön järeän mäntylahopuun jatkumo näihin päiviin saakka. Kankaan rinteiden luonnontilaisen kaltaisessa mäntymetsässä silmiinpistävää on luonnonmetsän rakennepiirteiden kuten aihkien, palokantojen, suurten kelojen ja mäntymaapuiden esiintyminen.

Heinilamminkankaan luontoa kartoitettiin syyskuussa 2020. Muutamassa tunnissa kulkureitiltä havaittiin 50 vaarantuneen, 54 silmälläpidettävän ja 19 vanhojen metsien indikaattorilajin esiintymää. Monet suunnitellulta hakkuualueeltakin havaituista lajeista ovat varsin vaateliaita ikimänniköiden lajeja. Yhteensä punaisen kirjan lajeja on metsäalueelta tavattu 19.

Karttalinkki

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita