Hiidenvaara, Sotkamo

Etelä-Sotkamossa Laakajärvellä, Hiidenvaaran suojelualueen läheisyydessä on noin 40 hehtaaria luonnonmetsiä ja luonnontilaisia soita, jotka ovat edelleen hakkuiden uhkaamia. Nämä metsät kytkeytyvät suoraan suojelualueen vanhoihin metsiin.

Pinta-ala 40,5 ha

Etelä-Sotkamossa Laakajärvellä, Hiidenvaaran suojelualueen läheisyydessä on noin 40 hehtaaria luonnonmetsiä ja luonnontilaisia soita, jotka ovat edelleen hakkuiden uhkaamia. Nämä metsät kytkeytyvät suoraan suojelualueen vanhoihin metsiin. Hiidenvaaran suojelemattomat osat ovat pääosin kuusivaltaisia ja luonnontilaisen kaltaisia tuoreita kankaita, joissa lahopuun määrä on monin paikoin huomattava.

Maastokäynnillä lokakuussa 2020 kohteella havaittiin 17 vaarantuneen, 65 silmälläpidettävän ja 9 vanhojen metsien indikaattorilajin esiintymää. Lisäksi tavattiin vanhojen metsien linnuista vaarantunut pyy ja silmälläpi-dettävä kanahaukka. Punaisen kirjan lajeja kohteelta on löydetty yhteensä 16.

Karttalinkki

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita