Hirvivaara, Rautavaara

Esimerkkikohde sijaitsee Rautavaaran kunnan kaakkoisosassa lähellä Juuan rajaa. Metsät kytkeytyvät suoraan Hirvivaaran vanhojen metsien Natura-suojelualueeseen, jonka pienialaisuus ja eristyneisyys on mainittu sitä heikentävinä tekijöinä myös Natura-tiedoissa.

Hirvivaaran länsipuolisista luonnonmetsistä valtaosa on kallioisia, monin paikoin kangasrämeiksi soistuneita, palovaikutteisia vanhoja mäntymetsiä. Hyvin iäkkään kilpikaarnaisen puuston määrä vaihtelee kallioisuuden mukaan. Katkeamattomasta keloutuneen puun jatkumosta kertoo vaativien jäkälälajien esiintyminen.

Osaa metsistä on historian saatossa hakattu hyvin vähän ja ne ovat lähellä luonnontilaa. Hirvilammen eteläpuolella esiintyy pienialaisena myös saniaiskorpea. Kohteen metsät täyttävät pääosin METSO I -luokan kriteerit. Osa rajauksesta, kuten länsiosan räme, on luokkaa II. Kohteella tehtiin havaintoja 3:esta vaarantuneesta, 8:asta silmälläpidettävästä ja 2:esta muusta vanhaa metsää ilmentävästä lajista.

Pinta-ala 34 ha

Karttalinkki

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita