Höyhenniemen-kangas, Äänekoski

Äänekosken pohjoisosassa Kivetyssä sijaitseva Höyhenniemenkankaan kohde on kolmeosainen, mutta osat yhdistyvät toisiinsa Metsähallituksen alue-ekologisen verkoston kohteiden kautta.

Pinta-ala 17,7 ha

Äänekosken pohjoisosassa Kivetyssä sijaitseva Höyhenniemenkankaan kohde on kolmeosainen, mutta osat yhdistyvät toisiinsa Metsähallituksen alue-ekologisen verkoston kohteiden kautta. Alue täyttää METSO-ohjelman kriteerit laajasti luokissa I ja II.

Itäisin kappale on laajalti upeaa luonnontilaista korpea, muun muassa metsäkortekorpea. Kangasmaat ovat hyvin kivisiä, ja haapaa kasvaa sekapuuna runsaasti. Rajauksen keskimmäinen osa koostuu puronvarren korvesta ja kivikkoisesta tuoreen kankaan kuusikosta. Pienen Murojärven ympäristössä on luonnontilaisia korpia (mm. heinäkorpea), lahopuustoisia erirakenteisia ja sekapuustoisia kuusikoita sekä karumpaa mäntyjatkumon metsää useine palokantoineen, keloineen ja maapuineen.

Kohteelle tehtiin maastokäynti heinäkuussa 2020, jolloin sen eri osilta löydettiin 18 vaarantuneen, 22 silmälläpidettävän ja 1 vanhojen metsien indikaattorilajin esiintymä. Havaittujen lajien joukossa ovat mm. mäntyjatkumosta kertovat lajit sirppikääpä, kuuorvakka ja kelohurmejäkälä.

Karttalinkki

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita