Hyrynsalmi, Kauniskangas

Kauniskangas on nimensä veroinen metsäkohde alle 3 km Hyrynsalmen keskustasta koilliseen, Hyrynjärven etelärannalla.

Laella ja ylärinteessä on valoisia kallioisia mäntymetsiä, jotka vaihettuvat jyrkän rinteen alapuolisiin haapasekapuustoisiin, erirakenteisiin kuusikoihin. Metsää monipuolistavat myös rehevät luonnontilaiset korpilaikut ja rinteestä virtaavat norot. Mitään näistä Metsähallitus ei ole tunnistanut luontokohteeksi. Yhtenäisestä 23 hehtaarin luonnonmetsästä on Metsähallituksen luontokohteena yksi 0,1 ha:n "arvokas metsäelinympäristö".

Kohteen uhanalaiseen lajistoon kuuluvat mm. kantoraippasammal ja aarninappu.

Pinta-ala 23 ha 

https://asiointi.maanmittausla...  

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita