Hytelönsuo, Kuhmo

Kuhmon eteläosassa, aivan Nurmeksen rajalla sijaitseva Hytelönsuon metsä rajautuu Jonkerinsalon luonnonsuojelualueeseen. Alueen noin kuuden hehtaarin laajuinen kangasmaaosa on avohakkuusuunnitelman kohteena.

Pinta-ala 11,8 ha

Kuhmon eteläosassa, aivan Nurmeksen rajalla sijaitseva Hytelönsuon metsä rajautuu Jonkerinsalon luonnonsuojelualueeseen. Alueen noin kuuden hehtaarin laajuinen kangasmaaosa on avohakkuusuunnitelman kohteena.

Tätä runsaslahopuustoista aarniometsää hallitsevat useista metsäpaloista selvinneet kilpikaarnaiset mäntyjättiläiset, joiden latvusten alla levittäytyy vanha kuusivaltainen luonnonmetsä. Eri-ikäistä lahopuuta on runsaasti. Sekapuuna kasvaa myös joitain vanhoja haapoja.


Mh Kuhmo Hytelonsuo

Karttakuva: avohakkuusuunnitelma keltaisella, tehdyt lajihavainnot punaisin pistein. Suojelualue ja suojelukohteet vihreällä.

Pistokoemaisella maastokäynnillä lokakuussa 2020 havaittiin 48 vaarantuneen, 26 silmälläpidettävän ja 14 vanhojen metsien indikaattorilajin esiintymää. Tällainen lajilöytöjen määrä noin tunnissa reilun viiden hehtaarin alalta kertoo näiden luonnonmetsien sirpaleiden merkityksestä uhanalaistuvan metsälajistomme suojelussa.

Kohde sijaitsee n. 60 metrin päässä Jonkerinsalon suojelualueen Suolankankaan pysäköintipaikasta ja Petranpolku- retkeilyreitin aloituspisteestä.

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita