Ilomantsi, Koivusuo-Ruosmesuo

Koitajoen Natura-alueen ja Koivusuon luonnonpuiston kupeessa sijaitsevan Koivusuon-Ruosmesuon suokokonaisuuden luonnonmetsät kasvavat korpisilla ja rämeisillä soiden laiteiden vaihettumisvyöhykkeillä ja puronvarsilla sekä kivennäismaan suonsaarilla. Vaihtelevasti männyn ja kuusen hallitsemissa metsissä esiintyy järeitä kilpikaarnaisia aihkipetäjiä. Metsien ikä on laajalti yli 200 vuotta, ja lahopuun määrä on monin paikoin selvästi yli 20 m3/ha.

Suokokonaisuuden jäljellä olevat luonnonmetsät muodostavat arvokkaan lisän alueen jo suojelluille, mutta paikoin varsin kapeana vyöhykkeenä joenvarressa esiintyville vanhoille metsille. Koivusuon-Ruosmesuon aluetta on esitetty monessa yhteydessä suojeltavaksi ja ennallistettavaksi osana Ilomantsin tärkeintä metsäistä suojelualuekokonaisuutta, jolla on myös merkittävästi virkistysarvoa reitteineen ja tupineen. Alue sijaitsee Pohjois-Karjalan biosfäärialueella.

Poikkeuksellisesti esimerkkikohteen rajaukseen sisällytettiin myös Metsähallituksen säästökohteiksi määrittämiä alueita, koska koko alueen luonnonmetsiä ja soita uhkaa Neovan (Vapo) turvetuotanto niin Metsähallituksen kuin Neovankin hallinnoimilla valtion mailla, huolimatta siitä, että alue rajattiin maakuntakaavassa pois turvetuotannosta. Turvetuotanto muodostaa uhan myös läheisten suojeltujen alueiden lajiston ja piirteiden säilymiselle esimerkiksi pölyvaikutusten kautta.

Pinta-ala 60 ha 

https://asiointi.maanmittausla...

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita