Iso Heinäjärvi, Sotkamo

Sotkamon Isolla Heinäjärvellä Hiidenportin kansallispuiston pohjoispuolella on aiemmissa hakkuissa säästetty lammen rantojen aarniometsiä. Jäljellä olevat metsät ovat erittäin edustavia luonnonmetsiä valtavine aihkeineen.

Pinta-ala 22 ha

Sotkamon Isolla Heinäjärvellä Hiidenportin kansallispuiston pohjoispuolella on aiemmissa hakkuissa säästetty lammen rantojen aarniometsiä. Jäljellä olevat metsät ovat erittäin edustavia luonnonmetsiä valtavine aihkei-neen. Paikoitellen kilpikaarnaiset petäjät muodostavat jopa valtapuuston vanhan metsän ylle. Kuusi- ja mäntylahopuuta on runsaasti.

Kapeimmillaan 30 metrin levyiset rantakaistaleet on vuonna 2019 ilmoitettu avohakattavaksi kokonaisuudessaan.

Lajistoarvot ovat merkittävät. Maastokäynnillä elokuussa 2020 havaittiin 34 vaarantuneen, 20 silmälläpidettä-vän ja 16 vanhojen metsien indikaattorilajin esiintymää. Lisäksi vanhojen metsien linnuista havaittiin erittäin uhanalaiset mehiläishaukka ja hömötiainen, vaarantunut pyy ja alueellisesti uhanalainen kuukkeli. Punaisen kirjan lajeja listalla on 19.

Karttalinkki

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita