Iso Sikavuori, Toivakka

Iso Sikavuoren metsä Toivakan Ruuhimäessä on ydinosiltaan METSO-I kriteeriluokan runsaslahopuustois-ta tuoreen kankaan kuusimetsää.

Pinta-ala 25 ha

Iso Sikavuoren metsä Toivakan Ruuhimäessä on ydinosiltaan METSO-I kriteeriluokan runsaslahopuustoista tuoreen kankaan kuusimetsää. Metsä on laajalti todellista ikikuusikkoa, jossa lahopuuta on paikoin jopa kymmeniä kuutioita hehtaarilla.

Eri puolilla aluetta kasvaa yksittäin ja ryhmissä järeitä haapoja. Rajauksen eteläosan metsät ovat karumpia vanhoja mäntykankaita. Pohjoisosassa rajaukseen kuuluu myös pieni ojitettu korpi- ja rämealue.

Kohteelle elokuussa 2020 tehdyllä muutaman tunnin maastokäynnillä löydettiin 17 vaarantuneen, 13 alueellisesti uhanalaisen, 8 silmälläpidettävän ja 14 vanhojen metsien indikaattorilajin esiintymää. Punaisen kirjan lajeja listalla on 13.

Karttalinkki

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita