Juortananjärvi-Vietonvaara, Kuhmo

Kuhmon itäosissa lähellä Vartiuksen raja-asemaa sijaitsevan Juortananjärven länsirannalla kulkee Itära-jan kesäretkeilyreitti, joka on osa UKK-reittiä. Reitin varren vanhoihin maisemallisesti arvokkaisiin rantametsiin on suunniteltu avohakkuita.

Pinta-ala 64 ha

Kuhmon itäosissa lähellä Vartiuksen raja-asemaa sijaitsevan Juortananjärven länsirannalla kulkee Itärajan kesäretkeilyreitti, joka on osa UKK-reittiä. Reittiä ympäröivät vanhat metsät ovat olleet voimakkaassa metsätalouskäytössä, mutta reitin varteen Juortananjärven rantaan on säästynyt vanhojen luonnonmetsien muodostama rantavyöhyke.

Sen lisäksi, että rantametsät ovat erittäin tärkeitä reitin erämaisuuden ja maiseman kannalta, ovat ne myös luonnoltaan hyvin arvokkaita. Yhdessä läheisen Vietonvaaran metsän kanssa nämä havupuuvaltaiset vanhat kangasmetsät ja niiden väliset korvet ovat viimeisiä säästyneitä sirpaleita Juortananjärven alkuperäisestä luonnosta.

Reitin varren vanhat metsät päätyivät avohakkuusuunnitelmien kohteeksi kesällä 2020. Kohteelle tehtiin elokuussa 2020 maastokäynti, jonka aikana havaittiin 46 vaarantuneen, 43 silmälläpidettävän ja 27 vanhojen metsien indikaattorilajin esiintymää. Pelkästään nyt suunnitellulta hakkuualueelta löytyi 51 punaisen kirjan lajiesiintymää edustaen 21 eri lajia.

Karttalinkki

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita