Jyrkäntörmä, Paljakka, Hyrynsalmi

Paljakan luonnonpuiston koilliskulmaan rajautuvat Jyrkäntörmän vanhat metsät ovat olleet jo pitkään järjestöjen arvokohteiden listalla. Pääosin kuusivaltaiset rinnemetsät ovat laajalti todellisia aarniomet-siä, joissa kasvaa muun muassa runsaasti vanhoja haapoja ja raitoja sekä aihkimäntyjä.

Pinta-ala 73,4 ha

Paljakan luonnonpuiston koilliskulmaan rajautuvat Jyrkäntörmän vanhat metsät ovat olleet jo pitkään järjestöjen arvokohteiden listalla. Pääosin kuusivaltaiset rinnemetsät ovat laajalti todellisia aarniometsiä, joissa kasvaa muun muassa runsaasti vanhoja haapoja ja raitoja sekä aihkimäntyjä. Metsä on vastaavaa liito-oravien asuttamaa ikimetsää kuin luonnonpuiston rajan toisella puolella. Tämä on Suomessa valtion mailla tavallista: suojelualueen raja ei perustu ekologiseen tietoon, vaan halkaisee arvokkaat metsät sattumanvaraisesti.

Jyrkäntörmän metsät sisältyvät myös vuonna 2012 Ympäristöministeriölle toimitettuun laajapohjaiseen aloitteeseen Vaara-Kainuun kansallispuiston perustamisesta. Alueen luontoarvot ovat siis hyvin kaikkien osapuolten tiedossa, mutta metsät edelleen suojelematta.

Pieneen osaan Jyrkäntörmän metsistä tehtiin noin tunnin mittainen käynti syyskuussa 2020. Alueelta löytyi 10 punaisen kirjan lajia ja esimerkiksi useita liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Yhteensä havaittiin 16 vaarantuneen, 15 silmälläpidettävän ja 6 vanhojen metsien indikaattorilajin esiintymää.

Karttalinkki

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita