Kämmenvaara, Lieksa

Kämmenvaaran esimerkkikohde sijaitsee Pohjois-Lieksan Nurmijärvellä. Vaaran rinteillä kasvaa pääasiassa kallioisia ja mäntyvaltaisia, osin myös kuusivaltaisia vanhoja metsiä.

Vanhojen harsintahakkuiden jäljiltä olevia kantoja on nähtävissä valtaosassa aluetta, mutta osa kohteesta Kämmenlammen koillispuolella on jopa täysin luonnontilaista ikimetsää komeine aihkipetäjineen. Vanhoissa männyissä on merkkejä menneistä metsäpaloista. Pieni osa rajauksesta on käsitellympää mutta vanhapuustoista männikköä.

Kämmenvaaran luonnonmetsät sijaitsevat Päävaaran vanhojen metsien suojelualueen ja Särkkälammien Natura-alueen kupeessa, mikä tukee näiden osin luonnontilaisten metsien suojelua. Kohteeseen rajatut alueet täyttävät METSO-ohjelman kriteerit enimmäkseen luokassa I ja lopuilta osin luokassa II.  Kartoitusten yhteydessä kohteella tehtiin havaintoja 4:ästä vaarantuneesta, 6:esta silmälläpidettävästä sekä 5:estä muusta vanhojen metsien indikaattorilajista.

Kohteen pinta-ala: 25 hehtaaria.

Karttalinkki

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita