Kaijanharju (Riisitunturi), Posio

Kaijanharjun soiden, metsien ja pienten lampien mosaiikki sijaitsee Posion kunnan koillisosassa. Alu-een luonnonsuojelullista arvoa lisää sen rajautuminen pitkältä matkalta Riisitunturin kansallispuiston luoteisrajaan.

Pinta-ala 79 ha

Kaijanharjun soiden, metsien ja pienten lampien mosaiikki sijaitsee Posion kunnan koillisosassa. Alueen luonnonsuojelullista arvoa lisää sen rajautuminen pitkältä matkalta Riisitunturin kansallispuiston luoteisrajaan.

Luonnontilaisia soita ympäröivät pääosin mäntyvaltaiset varttuneet ja vanhat metsät, joihin on vuosikymmenten saatossa muodostunut merkittävästi myös kuusilahopuuta. Vanhoista harsintahakkuista huolimatta alueella on säilynyt runsaasti mäntyvaltaisten luonnonmetsien piirteitä, kuten monimuotoisuudelle arvokkaita järeitä keloja, mäntylahopuuta ja palanutta puuainesta. Pienipiirteisesti vaihtelevan alueen saarekkeissa on myös runsaslahopuustoisia todellisia aarniometsiä. Rajauksen länsilaidan kangasmaakuviolla talvitien päässä on tuoreemman poimintahakkuun jälkiä, mutta tämäkin kuvio on edelleen lajistollisesti arvokas osa kokonaisuutta.

Suuri osa kangasmaista on hakkuusuunnitelmien kohteena. Alueelle tehtiin kesäkuussa 2020 maastokäynti, jonka aikana havaittiin 69 vaarantuneen, 67 silmälläpidettävän ja 19 vanhojen metsien indikaattorilajin esiintymää. Joukossa on useita vaateliaita mäntylajeja. Punaisen kirjan lajeja kohteelta on kirjattu yhteensä 15.

Karttalinkki

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita