Kaskisaajo, Kolari

Esimerkkikohde on osa laajalti luonnontilaisena tai sen kaltaisena säilynyttä pienoiserämaata. Tämä Ylläsjoen pohjoispuolella tiettömän taipaleen takana levittäytyvä soiden ja metsien mosaiikki kytkeytyy Niesaselän luonnonsuojelualueeseen Pallas-Yllästunturin kansallispuiston lounaispuolella.

Pinta-ala 369 ha

Esimerkkikohde on osa laajalti luonnontilaisena tai sen kaltaisena säilynyttä pienoiserämaata.  Tämä Ylläsjoen pohjoispuolella tiettömän taipaleen takana levittäytyvä soiden ja metsien mosaiikki kytkeytyy Niesaselän luonnonsuojelualueeseen Pallas-Yllästunturin kansallispuiston lounaispuolella.

Alueella vaihtelevat pienipiirteisesti erityyppiset suot ja matalien, osin soistuneiden kangasmaasaarekkeiden vanhat metsät. Aihkimäntyjä ja metsäpalojen jälkiä on monin paikoin. Osa metsistä on varsin niukkakasvuista ja harvaa suometsää. Erityisesti kuusivaltaisten metsien luontoarvot ovat huomattavat johtuen runsaasta lahopuustosta, vanhojen puiden yleisyydestä ja kosteasta ympäristöstä.

Kohteella on päätehakkuuilmoituksia noin 30 hehtaaria, myös suometsissä, joiden hakkaaminen vapauttaa paksusta kuntasta valtavasti hiiltä ilmakehään. Näille kuvioille tehtiin nopea maastokäynti syyskuussa 2020. Käynnin yhteydessä havaittiin 39 vaarantuneen, 31 silmälläpidettävän ja 23 vanhojen metsien indikaattorilajin esiintymää. Pyykanta oli vahva, ja alue onkin erinomaista kanalintujen soidin- ja poikasaluetta. Punaisen listan lajeja tavattiin yhteensä 14.

Karttalinkki

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita