Kemijärvi, Kalliotunturi

Eteläisen Kemijärven Kalliotunturin metsiä leimaa karuus. Kuivahkon ja kuivan kankaan louhikkoiset männiköt ovat eri-ikäisrakenteisia ja varsin moni-ilmeisiä vaaran laen käkkyröine ikipetäjineen ja etelärinteen järeine aihkeineen. Osin metsien hidaskasvuisuudesta johtuen lahopuuta ei ole runsaasti, mutta eri-ikäistä maalahopuuta ja keloja esiintyy koko alueella.

Kalliotunturin metsät ovat hyvä esimerkki lappilaisesta kohteesta, joka on suhteellisen runsaasta hakkuuhistoriastaan huolimatta suojelullisesti arvokas. Suojeluarvoa määritettäessä kantojen määrää tärkeämpiä tekijöitä ovatkin luonnonmetsän rakennepiirteiden säilyneisyys ja runsas vanhan puuston määrä.

Pinta-ala 115 ha

https://asiointi.maanmittausla...

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita