Kittilä, Pahasvuoma

Esimerkkikohteen rajaus on osa lähes koskematonta valtion omistamaa soiden ja metsien erämaata, joka täysin suojelemattomana ja noin 1500–2000 hehtaarin laajuisena yhä levittäytyy Seurujoen pohjoispuolen vaikeapääsyisillä suomailla.

Syrjäisen sijainnin lisäksi näitä Pahasvuoman alueen vanhoja metsiä on suojannut aiemmilta hakkuilta myös niiden vähäinen metsätaloudellinen arvo, joka kasvuolosuhteiden lisäksi johtunee palohistoriasta.

Kohde koostuu puustoisista korpien ja kankaiden mosaiikista, joissa ei ole näkyviä metsätalouden merkkejä. Puusto on pääasiassa hyvin vanhaa kuusikkoa, jossa seassa tavataan vanhoja käkkyräisiä koivuja sekä joitain kilpikaarnaisia mäntyjä ja iäkkäitä raitoja. Etenkin kohteen eteläosissa lahopuuta esiintyy runsaasti, kattaen jo sammaloituneita maalahopuita sekä vastaikään kaatuneita kuusia ja koivuja. Kituliaimmilla tai paksukunttaisilla osilla lahopuuta on Pohjois-Kittilän kasvuoloissa luonnostaankin niukasti.

Tiettömän erämaan eteläosien kituliaille suosaarille, parin kilometrin etäisyydelle edes lähimmistä Seurujoen pohjoispuolen talviteistä, Metsähallitus teki päätehakkuuilmoitukset syksyllä 2022. Näitä ei vielä ole hakattu, ja ne kartoitetaan maastokaudella 2023.

Alueen lajistosta ei ole tietoa, mutta sen pohjoisrajalta avohakattiin vuonna 2018 käytännössä luonnontilainen kitulias palojatkumometsä, joka oli läpeensä täplitetty punaisen kirjan metsälajien havaintopisteillä.

Pinta-ala 75 ha (osa laajempaa aluetta)

https://asiointi.maanmittausla...

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita