Kivijärvi, Kuusamo

Kuusamossa, Lusmingin kylän itäpuolella sijaitseva 23 hehtaarin laajuinen alue koostuu ojittamatto-masta suosta sekä Kivijärven rannan luonnontilaisista ja luonnontilaisen kaltaisista vanhoista metsistä.

Pinta-ala 23 ha

Kuusamossa, Lusmingin kylän itäpuolella sijaitseva 23 hehtaarin laajuinen alue koostuu ojittamattomasta suosta sekä Kivijärven rannan luonnontilaisista ja luonnontilaisen kaltaisista vanhoista metsistä. Metsät ovat kuusivaltaisia tuoreita kankaita, joista merkittävä osa on luonnontilaisia. Osalla alueesta on merkkejä vanhoista poimintahakkuista. Lahopuun määrä nousee luonnontilaisilla osilla useisiin kymmeniin kuutiometreihin hehtaaria kohti.

Metsähallitus teki kohteelle 2010 metsänkäyttöilmoituksia avohakkuista, mutta hakkuita ei ole vielä toteutettu. Metsään syksyllä 2020 tehdyt nauhoitukset viittaavat hakkuuaikeiden uusimiseen.

Maiseman säilyttämiseksi hakkuita vastustavat paikalliset asukkaat ovat kertoneet useaan otteeseen tarjoutuneensa ostamaan metsän Metsähallitukselta luonnonsuojelualueeksi. Heidän mukaansa Metsähallitus ei ole kuitenkaan suostunut keskustelemaan maakaupoista eikä edes kertomaan hakkuun aikataulua.

Nopealla maastokäynnillä lokakuussa 2020 kohteella tehtiin havaintoja 7 vaarantuneen, 16 silmälläpidettävän ja 10 vanhojen metsien indikaattorilajin esiintymästä.

Karttalinkki

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita