Kohmansalo, Leppävirta

Kohmansalo sijaitsee Leppävirran kunnan itäosassa Heinäveden ja Tuusniemen rajamailla. Kohteella on yhtenäisenä kokonaisuutena hyvin monen tyyppisiä vanhapuustoisia metsiä, kuten karuja kalliomänni-köitä, reheviä korpinotkelmia ja lahopuustoisia tuoreen kankaan kuusikoita.

Pinta-ala 33 ha

Kohmansalo sijaitsee Leppävirran kunnan itäosassa Heinäveden ja Tuusniemen rajamailla. Kohteella on yhtenäisenä kokonaisuutena hyvin monen tyyppisiä vanhapuustoisia metsiä, kuten karuja kalliomänniköitä, reheviä korpinotkelmia ja lahopuustoisia tuoreen kankaan kuusikoita. Kallioiselta harjanteelta, kilpikaarnamäntyjen lomasta, aukeaa näkymä kauas horisonttiin.

Jyrkkien rinteiden välisessä notkossa solisee kaunis pieni korpipuro, ja haapaa kasvaa yleisesti sekapuuna. Alue täyttää METSO-kriteerit laajasti luokissa I ja II. Rajaukseen on sisällytetty länsireunalla hieman myös varttunutta, hoitamatonta kuusivaltaista metsää kokonaisuuden yhtenäistämiseksi.

Kohteelle tehtiin maastokäynti huhtikuussa 2020, jolloin esimerkiksi yksivuotisia kääpiä ei vielä ollut havaittavissa. Alueelta tavattiin maastokäynnin yhteydessä 33 vaarantuneen, 1 alueellisesti uhanalaisen, 15 silmälläpidettävän ja 7 vanhojen metsien indikaattorilajin esiintymää.

Karttalinkki

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita