Kokkoharju, Kuusamo

Esimerkkikohteen metsät ovat näyte tyypillisistä Kuusamon seudulla säästyneistä vanhoista, erirakenteisista kuusi-mäntysekametsistä.

Karuhkon metsänpohjan sammalikossa makaa siellä täällä ikivanhoja lahopuita, joiden lomaan on vuosikymmenten luontaisen kehityksen aikana kertynyt merkittävästi tuoreempaa lahopuustoa. Luonnontilaisista metsistä nämä metsät erottaa ikivanhojen mäntyjen vähyys, sillä suurimmat männyt on määrämittahakkuin poimittu ennen nykyistä tehometsätalouden aikaa.

Vanhat hakkuut ovat heikentäneet mäntylajiston elinoloja, mutta kuusijatkumo on edelleen täydellinen ja luonnometsän rakennepiirteet selvästi näkyvissä.

Myös aihkeja, kilpikaarnamäntyjä ja ikivanhoja keloja on säästynyt metsänkuvassa, mikä takaa mäntylajiston selviämisen myös tulevaisuudessa, kunhan metsiä ei nyt hakata.

Kokkoharjun metsät rajautuvat Rajalehdon luonnonsuojelualueeseen suoraan tai ojittamattomien soiden kautta muodostaen eräänlaisia pienoiserämaita. Ne myös lähes yhdistävät Rajalehdon ja Sipruvaaran suojelualueet.

Rajauksen metsiin syyskuussa 2021 tehdyllä yhden illan maastokäynnillä tehtiin havaintoja 4:ästä vaarantuneesta, 12:esta silmälläpidettävästä ja 8:asta muusta vanhojen metsien lajista.

Kohteen pinta-ala on 133 hehtaaria.

Karttalinkki

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita