Kolari, Kuertunturi

Ylläksellä Äkäslompolon keskustan länsipuolella sijaitsee suosittu retkeilykohde Kuertunturi, jossa rakkakivikon ja tunturikoivujen kirjomaa lakea ympäröi poikkeuksellisen upea valtion omistama ikimetsä. Metsä on säästynyt käsittelyltä ilmeisimmin tunturin jyrkkien ja kivikkoisten rinteiden ansiosta.

Vanhojen harsintahakkuiden jäljet näkyvät rajauksen reunamilla, alavammilla ja tasaisemmilla rinteiden juurilla. Rajaukseen on sisällytetty näistä ne osat, joissa luonnonmetsien rakennepiirteitä, kuten ikivanhoja puita tai keloja, on merkittävästi.

Karuhkon kankaan mäntyvaltainen puusto on järeää ja kilpikaarnaisia ylispuumäntyjä, näyttäviä aihkeja, suuria keloja, monipuolista lahopuustoa sekä kolopuita esiintyy erittäin runsaasti. Seassa kasvaa harvakseltaan myös iäkkäitä haapoja, tunturikoivuja ja raitoja.

Tunturin itä- ja etelärinteillä näkyy laajalti vanhojen metsäpalojen jälkiä. Hiiltyneistä kelojen jäänteistä suurimmat ovat halkaisijaltaan jopa metrisiä. Länsipuoli on säästynyt palolta ja se onkin nyt kuin ikipuunäyttely, jossa esillä on toinen toistaan vaikuttavampia satojen vuosien ikäisiä käkkyrämäntyjättiläisiä.

Tunturin länsipuolella sijaitsee myös Metsähallituksen suojelukohteeksi rajattu kapea kaistale, joka on samanlaista metsää kuin alue muutoinkin.

Pinta-ala 270 ha

https://asiointi.maanmittausla...

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita