Kolari, Ristimellanvaara

Kolarista Äkäslompolon kylään kulkeva matkaaja voi tien varsilla ihailla vanhan metsän yläpuolelle kohoavien aihkimäntyjen latvoja. Tien varrelle on juuri tätä varten kulissimetsäksi säästetty enimmillään muutaman sadan metrin levyinen luonnonmetsän kaistale, jonka takana alkavat tavalliset hakatut talousmetsät. Kulissit toimivat samalla hyvänä ekologisena yhteytenä Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta lounaaseen kohti Ruotsin rajaa.

Metsiä on 1900-luvun alkupuolella harsintahakattu ja keloa kerätty polttopuuksi, mutta rakenne on nykymetsäksi yhä poikkeuksellinen: laajalti valtapuustona ovat monisatavuotiaat aihkimännyt, joissa on runsaasti metsäpalojen jälkiä. Näiden ikipuiden latvojen alla on erirakenteinen, sekapuustoinen luontaisesti kehittynyt metsä, jossa on myös vanhoja kuusia ja koivuja. Paloarpia näkyy myös siellä täällä seisovissa tai makaavissa ikikeloissa, joilla elää lukuisia mäntyaarnioiden lajeja. Rajauksella on korpisia ja rämeisiä osia, joilla ei näy minkäänlaisia merkkejä edes vanhasta hakkuutoiminnasta.

Metsähallitus teki suurimpaan osaan tien varren hakkuuilmoitukset keväällä 2022.  Hakkuutapana on ”poimintahakkuu”, mutta ikivanhojen mäntyjen lisäksi metsissä on niukasti tukkikokoista poimittavaa. Metsähallituksen poimintahakkuu myös on jäljeltään lähinnä rajua määrämittaharsintaa. Tällaisten metsien luontoarvojen säilymistä ja taloudellisesti kannattavaa metsätaloutta on mahdotonta yhdistää.

Pinta-ala 153 ha

https://asiointi.maanmittausla...

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita