Kolari, Suntiovuoma

Suntiovuoman laaja suoalue sijaitsee Kolarin kunnan lounaisosassa lähellä Ruotsin rajaa. Esimerkkikohteeseen kuuluvat aapasuoalueen itälaidan edustavimmat valuvetiset ja vanhapuustoiset korvet.

Osaa korvista on yritetty ojittamalla kuivattaa, mutta enimmäkseen huonolla menestyksellä. Rajauksella on erityisen paljon luonnontilaisia ja luonnontilaisen kaltaisia kuusi-koivusekapuustoisia reheviä korpia, kuten ruoho- ja heinäkorpia sekä metsäkortekorpia. Uhanalaisten korpiluontotyyppien suojelussa kohde onkin erityisen merkittävä.

Käytännössä koko rajaus on hakkuuleimikossa vuodelta 2021, vaikka Metsähallituksen oman ympäristöoppaan mukaan korvet ovat hakkuiden ulkopuolella. Rehevät korvet ovat myös metsälakikohteita.

Vuoden 1954 ilmakuvan perusteella Metsähallituksen leimikot ovat kuin yksi yhteen jo 70 vuotta sitten vanhapuustoisena erottuneen korpialueen kanssa, eikä erityisen merkittävää puustoisuuden muutosta vuosikymmenten aikana näy.

Pinta-ala 71 ha

https://asiointi.maanmittausla...

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita