Kolihta, Pieksämäki

Pieksämäen ja Leppävirran rajajärvi Kolihta sijaitsee Kivimäensaloksi kutsutun Varkauden ja Pieksämäen rajaseutua seurailevan laajahkon luonnonsuojelualueen jatkeena. Seutu on erittäin kivistä. Kivikot muodostavat paikoin aitoja pirunpeltoja, toisinaan koko metsä on vain täynnä suuria lohkareita.

Yleisilme on karu, mutta paikoin kivien väleistä pilkistää jopa lehtokasvillisuutta. Kolihta jatkaa Kivimäensaloa lähes yhtenäiseksi suojelualueiden jonoksi kohti Leväniemen luontokohteita ja Sorsaveden Natura-aluetta. Kokonaisuus on lajistollisesti erittäin merkittävä.

Osa Kolihtan metsistä ei kauempaa tarkastellen näytä luontoarvoiltaan erityisiltä, mutta arviointivirhe paljastuu metsän sisälle astuttaessa. Männyt ovat yleisesti yli 150-vuotiaita ja järeän mäntylahopuun jatkumo on erittäin hyvä. Vanhojen mäntyjen alla kivikkoisella pohjalla kasvava sekametsä on runsaslehtipuustoista ja paikoin jopa haapavaltaista. Metsäpalojen jäljet vanhoissa puuyksilöissä ja palokannoissa ovat yleisiä.

Kivimäensalon suojelualueiden arvokas lajisto tunnetaan hyvin. Tuon alueen jatkeena olevat Kolihtan metsät ovat metsätyypiltään vastaavia, joten maastokäynnillä ei juurikaan lajeja etsitty.  Eteläisessä Suomessa hyvin harvinainen, vaarantunut erakkokääpä havaittiin kuitenkin ohimennen useammalla ikimaapuulla. Punaisen kirjan lajeja tavattiin yhteensä 8 ja muita vanhan metsän lajeja 4.

Pinta-ala 32 ha

Karttalinkki

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita