Kolmisoppi, Kuopio

Kolmisopen metsäalue sijaitsee lähes Kuopion keskustassa, Neulaniemen Natura-alueen ja Metsähalli-tuksen Huuhkajanvuoren suojelumetsän välissä. Kohde ympäröi myös Pilpan lehdon Natura-aluetta ja yhdistää nämä kolme suojelukohdetta toisiinsa.

Pinta-ala 26 ha

Kolmisopen metsäalue sijaitsee lähes Kuopion keskustassa, Neulaniemen Natura-alueen ja Metsähallituksen Huuhkajanvuoren suojelumetsän välissä. Kohde ympäröi myös Pilpan lehdon Natura-aluetta ja yhdistää nämä kolme suojelukohdetta toisiinsa.

Pienen Neulamäen jyrkissä kallioisissa ja kivikkoisissa rinteissä kasvaa vanhaa kilpikaarnaista ja rakenteeltaan luonnontilaista mäntymetsää, jossa vanhimmat puut lienevät selvästi yli 200-vuotiaita. Rinteiden alla ja notkoissa on rehevää kuusikkoa, jossa sekapuustona kasvaa paikoin erittäin runsaasti lehtipuita, muun muassa haapaa. Rinteessä on myös upea noro. Kokonaisuuden kruunaavat Pilpanlahden suojelemattomat rantametsät, jotka yhdessä Huuhkajanvuoren suojelumetsän kanssa luovat erämaisen tunnelman lähes keskelle kaupunkia.

Kohteelle tehtiin yleispiirteinen maastokäynti huhtikuussa 2020. Maastokäynnin yhteydessä alueella havaittiin 4 vaarantuneen, 2 alueellisesti uhanalaisen, 3 silmälläpidettävän ja 4 vanhojen metsien indikaattorilajin esiintymää. Lisäksi havaittiin erittäin uhanalainen hömötiainen, vaarantuneet pyy ja töyhtötiainen sekä liito-oravan vanhoja virtsajälkiä kuusen kyljestä. Alueen metsät sopivatkin erinomaisesti lajin elinympäristöksi.

Karttalinkki

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita