Kolmi-soppisenmäki, Jämsä

Kolmisoppisenmäen vanhat metsät Jämsän ja Korpilahden rajalla ovat pääosin Metsähallituksen luontokohteena, mutta jostain syystä tämä viiden hehtaarin laajuinen, kolme erillistä luontokohdetta yhdistävä osa on edelleen suojelematta.

Pinta-ala 4,6 ha

Kolmisoppisenmäen vanhat metsät Jämsän ja Korpilahden rajalla ovat pääosin Metsähallituksen luontokohteena, mutta jostain syystä tämä viiden hehtaarin laajuinen, kolme erillistä luontokohdetta yhdistävä osa on edelleen suojelematta.

Pieni metsäalue koostuu jyrkästä, vanhojen mäntyjen ja haapojen kirjomasta rinnemetsästä, sen alla olevasta korpijuotista sekä Saarijärven kapeasta rantakaistaleesta, jonka puusto on hieman nuorempaa, mutta rakenteeltaan luonnontilaista. Pienialaisesti rinteen alla on myös koivuvaltaista metsää ilmeisesti vanhalla niityllä. Alue täyttää METSO-kriteerit laajalti luokissa I ja II.

Maastokäynnin yhteydessä alueelta havaittiin 3 vaarantunutta aarnisammalta, alueellisesti uhanalainen rusokantokääpä ja kaksi vanhojen metsien indikaattorilaji ruostekääpää.

Karttalinkki

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita