Kovajärven-harju-Pöleikkö, Taivalkoski

Kaksiosainen esimerkkikohde sijaitsee Syötteen kansallispuistoon kuuluvan Kortevaaran itä- ja koillis-puolella muodostaen tärkeän ekologisen askelkiven Kortevaaran ja Pyhitystunturin suojelualueiden välille.

Pinta-ala 200 ha

Kaksiosainen esimerkkikohde sijaitsee Syötteen kansallispuistoon kuuluvan Kortevaaran itä- ja koillispuolella muodostaen tärkeän ekologisen askelkiven Kortevaaran ja Pyhitystunturin suojelualueiden välille.

Kovajärvenharjun vanha metsä Uudentalonjärven ja Kovajärven välillä rajautuu suojeltuun Kovavaaran alueeseen. Alueella on niin kalliometsiä, luonnontilaisia nevoja, pieniä korpilaikkuja kuin vaikuttavaa harjuluontoa jyrkkärinteisine suppineen. Parhaimmat osat mäntyvaltaisista kankaista ovat upeita aarnioita, joista on poimittu vain yksittäisiä puita. Osittain vanhat harsintahakkuut ja palot ovat olleet intensiivisempiä, mutta näihinkin osiin on vuosikymmenten saatossa kertynyt runsas lahopuusto. Lajistolle tärkeä laadukkaan lahopuun jatkumo ei ole alueella koskaan katkennut, mikä näkyy hyvin runsaana vanhan metsän lajien määränä. Alueella kulkee myös merkitty kirkkopolku.

Hieman etelämpänä Pöleikössä kasvaa vaaran rinteessä ja laella vanhaa luonnontilaisen kaltaista pääosin kuusivaltaista metsää. Aihkeja, keloja ja järeitä mäntymaapuita on metsämaisemassa yleisesti, kuten Kovajärvenharjullakin.

Alueella vuonna 2019 tehtyjen laajojen hakkuiden kannoista oli laskettavissa joistain männyistä yli 300 ja kuusistakin yli 200 vuosirengasta. 

Syksyllä 2020 tehtyjen maastokäyntien myötä kohteella on havaittu 1 erittäin uhanalaisen, 97 vaarantuneen, 98 silmälläpidettävän, 1 luontodirektiivilajin ja 140 vanhojen metsien indikaattorilajin esiintymää. Punaisen kirjan lajeja listalla on yhteensä 31.

Karttalinkki

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita