Kuhmo, Kälkänen

Kälkänen-järven eteläranta - mukaan lukien pienet saaret - on säilynyt erämaisena, muutamia mökkitontteja lukuun ottamatta. Lännessä Hiekkaniemen kohdalla mökit on hienovaraisesti sijoitettu kauemmaksi rannasta. Uudemmat mökit sen sijaan valtaavat rannan omalta kohdaltansa.

Rantametsä on enimmäkseen korpimaista vanhaa kuusivaltaista metsää. Puustossa on myös runsaasti vanhaa koivua ja haapaa. Lahopuuta alueen metsissä on koko alueella kohtalaisesti, parhaissa korpipainanteissa runsaasti. Mustikkasaaresta itään Petäjälahden suulle rantavyöhykettä hallitsevat komeat rakkakivikot, joiden alueella puusto on etupäässä vanhaa mäntyä palojälkineen. Myös hiekka- ja rämerannat täplittävät rantavyöhykettä sen seitsemän kilometrin matkalla, jonka rajaus Kälkäsen rannasta kattaa.

Rajauksen rantametsät ja korpinotkelmat on jätetty tuoreiden hakkuiden ulkopuolelle, mutta talousmetsinä niiden säilymisestä seuraavalla hakkuukierroksella ei ole mitään takeita. Lisäksi Metsähallituksella on tapana kaavoittaa ja myydä yksityisille kaikki sellaiset rannat, joilla se vain suinkin on mahdollista. Kälkäsenkään upeita rantoja ei pelasta muu kuin suojelupäätös ja siirto pois Metsätalous Oy:n taseesta.

Pinta-ala 69 ha  

https://asiointi.maanmittausla...

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita