Kuhmo, Karhuvaara

Nämä suojelemattomat valtionmetsät sijaitsevat Kuhmon itäosassa Saunajärven suunnalla, lähellä valtakunnanrajaa. Ne rajautuvat Issakan vanhan metsän suojelualuetta ympäröiviin Metsähallituksen erilaisiin säästö- ja suojelukohteisiin ja ovat esimerkki vuosikausien ajan toteutetusta ei-luonnontieteellisestä, puutteellisesta suojelusta: kyse on suojeltuja metsiä yhdistävistä, vielä hakkaamatta säilyneistä vanhoista metsistä. Niiden suojelu olisi kytkeytyneisuuden suojelua.

Metsät ovat komeita luonnontilaisen kaltaisia mänty-ylispuustoisia kuivahkon ja tuoreen kankaan kuusikoita, joissa on pieniä soistumia ja korpipainanteita. Lahopuuta on runsaasti ja osa siitä on erittäin järeää ikivanhaa mäntykeloa. Metsäpalojen jäljet kertovat alueen syntyhistoriasta.

Karhuvaaran jäljellä olevat vanhat metsät rajautuvat suoraan Karhuvaara-Kaihlavaaran soidensuojelun täydennysohjelmakohteeseen ja ne olisi kaiken järjen mukaan kannattanut suojella samassa yhteydessä vuonna 2015. Valtionmailla kuitenkin Metsähallituksen lobbaamana laitametsien ja suosaarekkeiden suojelu jätettiin koko Suomessa tuolloin tekemättä.

Issakan - Karhuvaaran- Kaihlavaaran alueella on suojeltu vanhoja metsiä ensin 1990-luvun suojeluohjelmalla, sitten paikattu sen puutteita 2000-luvun alun alue-ekologisella suunnittelulla, paikattu edelleen sen puutteita 2015 soidensuojelulla, ja vieläkin alueella on erinomaista vanhaa luonnonmetsää suojelematta. Kuten kuvista näkee, kysymys ei ole suojeluarvojen vaan -tahdon puutteesta.

Pinta-ala 24 ha  

https://asiointi.maanmittausla...


  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita