Kuhmo, Koukkulampi

Koukkulampea ympäröivät rantametsät ovat hyvä esimerkki tässäkin raportissa useasti mainittujen, aiemmin valtion mailla säästettyjen suojavyöhykkeiden hakkuista.

Järven ympäristössä 1900-luvulla tehdyissä laajoissa hakkuissa rantaan laskevien rinteiden metsät säästettiin niiden laelle saakka. Vuonna 2008 avohakattiin pohjoispuolisen ylärinteen ikimetsä ja 2012 järven eteläpuolinen kangas jyrkänteen ja metsälakinoron välistä. Vuonna 2014 oli itärinteen vuoro. Vain kaikista jyrkimmät rinteet jäivät näiden hakkuiden ulkopuolelle.

Järven loivapiirteisemmälle länsirannalle vanha säästömetsä kuitenkin vielä jäi. Eteläosassa metsä on mäntyvaltaista valoisaa ja erirakenteista männikköä, pohjoisempana varjoisampaa ja kuusivaltaisempaa sekametsää haapoineen. Lahopuuta, myös järeitä ikivanhoja mäntyjä ja palanutta puuainesta, on kauttaaltaan. Metsiin ei ole koskettu vuosikymmeniin lukuun ottamatta aivan lounaisimpaan kärkeen 1980- tai 1990-luvulla ulottunutta harvennushakkuuta, joka erottuu myös vuoden 1995 ilmakuvassa.

Syksyllä 2020 Metsähallitus ilmoitti hakkaavansa myös nämä länsirannan metsät. Hakkuun rajat on jo nauhoitettu maastoon.

Pinta-ala 18 ha

https://asiointi.maanmittausla...

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita