Kuhmo, Rimpisuo

Esimerkkikohde sijaitsee hieman etelään aikaisemmassa raportissamme esitellystä Sutisenjärvi-Kivijärven alueesta, jonka lajistollisesti arvokkaita ikimänniköitä Metsähallitus arvoista tietoisena hakkasi vuonna 2022. Kuten Sutisenjärven alue, myös Rimpisuo kuuluu Puolustusvoimien Vuosangan ampuma-alueeseen. Metsät ovatkin vastaavan tyyppisiä ja käytännössä samaa kokonaisuutta.

Suojelemattomien vanhojen valtionmetsien sirpaleet ympäröivät Rimpisuo-Tiilipuron soidensuojelualuetta saumattomasti käytännössä joka puolelta. Suojelualueen eteläpuolella Hulveikkosuon ympäristössä vuorottelevat soiden laitojen vanhapuustoiset karut mäntymetsät, rämeet ja laitakorvet erämaisena mosaiikkina. Luoteessa Lauttasen Isoahon ympäristössä on niiden lisäksi edustavia erirakenteisia mäntyjättiläisten valvomia kuusikkoisia aarnioita ja Tiitipurolla vanhapuustoista kelojen täplittämää männikköä sekä metsäkortekorpia. Suojelualueen kaakkoisrajan metsät ovat pääosin hidaskasvuisia rämeitä, jotka ovat vesitaloudeltaan luonnontilaisia.

Luonnontilaisia ja sen kaltaisia soita kapeine laitametsävöineen rajautuu alueeseen myös huomattavasti laajemmin yhdistyen käytännössä eteläisempään Hevoshuuhdinsuon suojelualueeseen. Kohteen laajempi suojelu olisikin erittäin perusteltua ja parantaisi esimerkiksi metsäpeuran elinmahdollisuuksia.

Pinta-ala 97 ha

https://asiointi.maanmittausla...

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita