Kuikkaportti, Sotkamo

Kuikkaportin jylhää rotkoa ympäröivä esimerkkikohde löytyy eteläisestä Sotkamosta, vain hieman Kalliojärven kohteesta koilliseen. Hiidenportin kansallispuistoon on parikymmentä kilometriä, ja metsät ovatkin paikoin aivan puiston ikimetsien kaltaisia ja vain metsäpalojen koskemia.

Etenkään itse Kuikkaportin rinteiden kaltaisiin aarniometsiin ei uskoisi enää nykypäivänä suojelualueiden ulkopuolella törmäävän – jostain käsittämättömästä syystä Kuikkaportti on silti tavallista valtion talousmetsää. Maisema on kareliaanisen upea.

Topografialtaan pienipiirteisellä alueella on myös yli satavuotiaita, metsäpalon jälkeen kehittyneitä tiheitä luonnonmetsiä, karuja vanhapuustoisia kalliomänniköitä, pieniä korpi- ja rämelaikkuja sekä noro- ja puroluontoa.

Kuikkalammen ja Porttilammen välissä, kaukana nykyisistä metsäautoteistä, rajauksella on myös kasvatusmännikköä, jota kirjovat järeät ylispuumännyt, kalliopaljastumat ja suolaikut. Näiden rakennepiirteiden vuoksi myös tämä pienehkö talousmetsäosa kehittyy luontoarvoiltaan verraten nopeasti ja on sijaintinsa huomioiden perusteltu osa kokonaisuutta.

Kuikkaportin metsissä on maastoon jo nauhoitettuja leimikoita korvissa sekä vanhassa lahopuustoisessa luonnonmetsässä, josta on kuvion kiertävästä ajourasta päätellen keräilty joitain puita useampi vuosikymmen sitten. Metsän rakennepiirteet eivät ole kuitenkaan tästä juuri muuttuneet.

Syyskuussa 2021 tehdyllä maastokäynnillä esimerkkikohteelta löydettiin 15 vaarantuneen, 32 silmälläpidettävän ja 7 muun vanhan metsän lajin esiintymää. Löytöjä on yhteensä 16:esta punaisen kirjan lajista.

Pinta-ala 38 hehtaaria

Karttalinkki

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita