Kuoppa-aapa, Sodankylä

Esimerkkikohde on avohakattavaksi ilmoitettu suonlaitametsä, joka on osa laajempaa Kuoppa-aavan ympäristön luontoarvokohteiden kokonaisuutta.

Pinta-ala 9,7 ha

Esimerkkikohde on avohakattavaksi ilmoitettu suonlaitametsä, joka on osa laajempaa Kuoppa-aavan ympäristön luontoarvokohteiden kokonaisuutta. Suunniteltu hakkuualue on märkää, lähteistä ja saramättäikköistä metsäkortekorpea. Metsäkortekorvet ovat metsälain 10 §:n tarkoittama erityisen tärkeä elinympäristö ja pohjavesivaikutteisena erittäin arvokkaita luontokohteita.

Karttalinkki

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita