Kuortisvuoma, Kittilä

Kohde on pienehkö metsäsaareke luonnontilaisena säilyneellä Kuortisvuoman suoalueella Kittilän Rastissa

Pinta-ala 13,8 ha

Kohde on pienehkö metsäsaareke luonnontilaisena säilyneellä Kuortisvuoman suoalueella Kittilän Rastissa. Ympäröivät suosaarekkeet ovat Metsähallituksen luontokohteina, mutta tälle saarekkeelle on suunniteltu avohakkuu. Saarekkeen metsää on kauan sitten harsintahakattu, mutta sen kuusivaltainen vanha metsä on saanut kehittyä hyvin pitkään luonnontilassa. Lahopuuta on muodostunut runsaasti ja lajisto on säilynyt näihin päiviin saakka. Sijainti osana luonnontilaista suoerämaata lisää kohteen suojeluarvoja entisestään.

Kuortisvuoman saarekkeeseen elokuussa 2020 tehdyn maastokäynnin yhteydessä tehtiin havaintoja 12 vaarantuneen, 9 silmälläpidettävän ja 7 vanhojen metsien indikaattorilajin esiintymästä.

Karttalinkki

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita