Kuusamo, Vilponvaara

Kuten moni tämän raportin esimerkkikohteista, myös Vilponvaaran vanha metsä erottuu Maanmittauslaitoksen historiallisissa ilmakuvissa sitä ympäröivistä laajoista hakkuualueista läpi vuosikymmenten. Vasta 2000-luvulla avohakkuut saapuivat myös Vilponvaaralle.

Noin kahdeksan hehtaaria vanhaa sekametsää on säilynyt näihin päiviin. Rinteessä kasvavan kostean ja osin ilmeisesti pohjavesivaikutteisen metsän erikoisuus on vanhojen ja varttuneiden lehtipuiden runsaus. Raitoja, haapoja tai koivuja on kuusten seassa monin paikoin valtapuuksi saakka. Metsän yleisilme on varsin luonnontilainen, vaikka kaikista vanhimmat puut puuttuvatkin – ilmeisesti palohistorian vuoksi, sillä merkkejä metsätaloudesta on hyvin vähän. Lahopuuta on vuosikymmenten saatossa alkanut kertyä, ja merkittävä osa siitä on lehtilahopuuta eri muodoissaan. Lehtipuihin sitoutunut uhanalaislajisto vaikuttikin maastokäynnin perusteella olevan runsas.

Vilponvaaran vanha metsä sijoittuu Iivaaran, Jousivaaran ja Virmajoen muodostamalle suojelualueiden ketjulle toimien askelkivenä Jousivaaran ja Virmajoen laajempien vanhojen metsien välissä.

Pinta-ala 8 ha

https://asiointi.maanmittausla...

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita