Laitamaa, Rovaniemi

Tämä upea vanhojen mäntymetsien alue sijaitsee Rovaniemen Suopajärvellä. Niinijärveen rajoittuvat metsät ovat laajalti joko luonnontilaisia tai niissä on vain vanhojen harsintahakkuiden jälkiä.

Pinta-ala 127 ha

Tämä upea vanhojen mäntymetsien alue sijaitsee Rovaniemen Suopajärvellä. Niinijärveen rajoittuvat metsät ovat laajalti joko luonnontilaisia tai niissä on vain vanhojen harsintahakkuiden jälkiä.

Rantametsistä suuri osa on lajistollisesti arvokkaita jäkäläisiä palojatkumomänniköitä. Metsää kirjovat yleisesti ikivanhat, useista metsäpaloista selvinneet männyt, kelot ja järeät maapuut. Kuusivaltaisemmissa osissa kasvaa sekapuustona niin kilpikaarnaisia mäntyjä kuin järeitä haapojakin. Aivan pohjoislaidalla rajaukseen kuuluu hieman myös luonnontilaista suota reunustavaa vanhapuustoista kuusikkoa, jossa on tuoreempia väljennyshakkuun jälkiä.

Vastaavia metsiä on rajauksen vierestä hakattu viimeksi vuonna 2014. Nyt hakkuilta säästyneissä osissa on laajat hakkuusuunnitelmat.

Elokuussa 2020 tehdyn maastokäynnin yhteydessä alueelta havaittiin 175 vaarantuneen, 142 silmälläpidettävän ja 35 vanhojen metsien indikaattorilajin esiintymää. Punaisen kirjan lajeja on löydetty 23.

Karttalinkki

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita