Lieksa, Pitkäjärvi

Pitkäjärven metsät sijaitsevat Patvinsuon kansallispuiston ja Ruunaan luonnonsuojelualueen välisellä valtionmaalla. Alue on maisemallisesti hyvin kaunis, ja tämän alue-ekologisessa suunnittelussa virkistysalueeksi merkityn kohteen retkeilyarvoa lisäävät autiotupa sekä laavu.

Nimensä mukaisesti pitkän ja kapean järven läpi kulkevalla harjulla ja järven rannoilla on säilynyt laajalti vanhoja männiköitä, joiden edustavuus vaihtelee paljon.

Parhaimmillaan Karhunpolun retkeilyreitin varren harjumetsät muistuttavat jopa aarnioita, mutta lisäksi rajaukseen sisältyy käsitellympiä, Metso 1- ja Metso 2-luokkien kriteerit täyttäviä eri-ikäisrakenteisia ja vanhoja metsiä.

Vaihtelevan metsätaloushistorian vuoksi lahopuun määrä vaihtelee paljon. Tyypillisiä lajeja alueella ovat vanhoilla kilpikaarnamännyillä kasvava männynkääpä sekä kelojen ja kelokantojen uhanalaiset rupijäkälät.

Pinta-ala 64 ha  

https://asiointi.maanmittausla...

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita