Materonmäki, Taivalkoski

Materonmäen vähintään puoli vuosisataa koskematta ollut järeäpuustoinen kuusimetsä sijaitsee Etelä-Taivalkoskella Lauttasuon Natura-alueen rajalla. Natura-alueen aikanaan mielivaltaisesti piirretty raja saattaa koitua metsän kohtaloksi, sillä se voi tätä kirjoitettaessa olla Metsähallituksen toimesta jo hakattu.

Kohde lukeutuu niihin kesän 2021 myrskymetsiin, joiden osalta Metsähallitus ja Maa- ja metsätalousministeriö tulkitsevat metsälakia tarkoituksellisesti väärin – siis siten, että Metsähallituksen itsensä tekemä suojelupäätös ei olisi suojelupäätös.

Näin tulkiten metsätuholaki vaatii periaatteessa poistamaan myrskyssä kuolleet puut niiltäkin kohteilta, jotka ovat tai joiden pitäisi olla Metsähallituksen suojelukohteita. Viimeisiä luonnonmetsiä päästään näin hakkaamaan. Toki laissa todetaan myös, ettei kesällä Taivalkosken seudulla kaatuneita puita tarvitse poistaa lainkaan, sillä lämpösumma ei mahdollista kaarnakuoriaisten massaesiintymisiä.

Itse asiassa Materonmäen metsä kesti myrskyn varsin hyvin, kuten erirakenteisille luonnonmetsille on tyypillistä. Puustoa kaatui tasaisesti metsän sisällä mahdollistaen lahopuusta riippuvaisten varjoisten metsien lajien selviämisen myös tulevaisuudessa. Vuosikymmeniä ilman ihmistoiminnan häiriötä kehittyneestä luonnonmetsästä tuli entistäkin arvokkaampi palanen koillismaalaista metsäluontoa.

Kohteelle tehtiin 20:n minuutin mittainen ja kaatosateinen maastokäynti elokuussa 2021, joten lajistoa ei käytännössä tunneta. Käynnin aikana tehtiin kuitenkin 13 havaintoa 6:esta uhanalaisesta tai silmälläpidettävästä lajista ja 7 havaintoa 5:estä muusta vanhojen metsien lajista, mikä kertoo paljon kohteen arvosta.

Kohteen pinta-ala 9 hehtaaria.

Karttalinkki

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita