Miehikkälä, Saunakorpi

Esimerkkikohde sijaitsee Kymenlaakson kaakkoisosassa seudulla, jossa vanhoja metsiä on todella vähän ja metsiensuojeluprosentti Suomen heikointa. Tällä Puolustusvoimien harjoituskäytössä olevalla alueella on noin 100-vuotiaita kuusi- ja mäntymetsiä. Metsät ovat laajalti erirakenteisia, paikoin vanhojen harvennusten vuoksi kaksijaksoisia. Myös järeitä haapoja on siellä täällä.

Korvet ovat laajasti ojittamattomia tai kevyesti ojitettuja ja ympäröivä puusto pitää niiden pienilmaston tasaisen kosteana. Myllärinlammen ranta ja Vallanjärven ranta tervaleppineen tuovat merkittävän lisän kohteen monimuotoisuuteen. Alueella on Puolustusvoimien harjoituksista johtuvaa kenttä- ja pohjakerroksen kulumista, mutta näilläkin kohdilla on puuston ikään-, erirakenteisuuteen- tai lahopuustoon liittyviä luontoarvoja, joita pohjakerroksen kuluminen ei merkittävästi vähennä.

Rajauksella on tuoreita suunnitelmia laajoista hakkuista, joilla poikkeuksellisen laaja, lähes yhtenäinen eteläsuomalainen vanhan metsän alue menetettäisiin. Toiminnan järkevyyttä voi peilata vaikka siihen, että valtio jatkuvasti ostaa yksityisiltä suojeluun vastaavia, mutta huomattavasti pienempiä ja erillisempiä vanhan metsän sirpaleita täyteen markkinahintaan.

Pinta-ala 67 ha

https://asiointi.maanmittausla...

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita