Muonio, Pahtavaara

Nämä luonnonmetsät laajentavat Pahtavaaran-Suoppamanselän suojelualuetta kohti luodetta yhdessä viereisen Kuorarovan luonnonmetsien ja Metsähallituksen säästökohteiden kanssa.

Alue koostuu Länsi-Lapille ennen avohakkuiden aikaa tyypillisistä harvapuustoisista ja avarista vaarojen ikimetsistä. Suuret aihkimännyt ja koloisat kelot kirjovat vanhaa kuusikkoa ja lehtisekapuustoisia osia. Nykyaikaista metsätaloutta ei jäljellä olevissa vanhoissa metsissä ole harjoitettu ja merkit vanhoista harsinnoistakin ovat pääosin vähäisiä. Kelojen lisäksi metsissä törmää järeisiinkin maalahopuihin, joiden lahoaste vaihtelee vasta kaatuneesta jo sammaloituneisiin runkoihin.

Pahtavaaran rinteellä rajausta on pirstottu kaistalehakkuin ja alavampia alueita rei’itetty aukoin. Kohteen eri osat ovat silti yhä säilyttäneet kytkeytyneisyyden toisiinsa muodostaen edustavan luonnonmetsien verkoston.

Pinta-ala 183 ha

https://asiointi.maanmittausla...

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita