Muonio, Pissioja

Esimerkkikohde koostuu Metsähallituksen luontokohteisiin rajautuvista vanhoista kuusivaltaisista tuoreen kankaan metsistä, joissa on sekä runsas lahopuusto että erinomainen lahopuujatkumo.

Vanhoja koivuja on yleisesti ja kilpikaarnaisia ylispuumäntyjä harvakseltaan. Nykyaikaista metsätaloutta näillä kuvioilla ei ole harjoitettu ja vanhan harsinnan jäljet ovat suurelta osin jo peittyneet metsänpohjaan.

Kuten monissa pohjoisen metsissä, tämänkin kohteen luonnonsuojelullinen ja hiilivaraston arvo on selvästi metsätaloudellista arvoa suurempi. Heikkotuottoisten kuusikoiden puusto on laadultaan, muodoiltaan ja kooltaan varsin monimuotoista, kuten luonnonmetsässä kuuluu ollakin. Ne tarjoavat tulevaisuudessakin lajistolle juuri sitä lahopuuresurssia, jota talousmetsissä ei muodostu lainkaan.

Pinta-ala 21 ha

https://asiointi.maanmittausla...

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita