Muonio, Särkivuoma

Särkivuoman luonnonmetsät ovat osa arvokkaiden metsien ketjua, joka kulkee Pallas-Yllästunturin kansallispuiston länsipuolella Ylläsjärveltä Muonioon saakka muodostaen tärkeitä askelkiviä puiston ja koko Lapin läntiselle, Ruotsiin suuntautuvalle ekologiselle yhteydelle.

Kohteet sijoittuvat saumattomasti keskelle Juuvanrovan ja Särkitunturin suojelualuekokonaisuutta, eikä suojelumetsän rajaa maastossa havaitse. Särkivuoman kohteet olisivatkin loistava ja looginen lisäys alueen suojeluverkostoon.

Metsät vaihtelevat iäkkäiden mäntyjen ja kelojen tilkuttamista kankaista vanhoihin sekametsiin, joissa kuuset ja koivut yleistyvät. Suuria maalahopuita tavataan alueella kauttaaltaan. Jälkiä kauan sitten tehdyistä harsinnoista on paikoin nähtävissä. Tällaisilla vanhoilla harsintahakkuilla, joita on tehty Suomessa lähes kaikilla Lapinkin vanhoilla suojelualueilla ja joiden vaikutus metsälajistoon on ollut hyvin pieni, ei pitäisi olla mitään merkitystä metsien suojeluarvoja arvioitaessa 2000-luvun metsämaisemassa.

Pinta-ala 321 ha

https://asiointi.maanmittausla...

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita